Daglig leder SalmoBreed Salten

SalmoBreed Salten, som er det mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegget i verden, åpnet offisielt den 22. mai 2019,. Selskapet, som er lokalisert i Sørfjorden i Sørfold Kommune, er eiet med 75 % av Benchmark Genetics Norway AS og 25% av Salten Stamfisk AS. Den første stamfisken ble tatt inn i anlegget november 2017, og den første rognproduksjonen ble foretatt siste uken i oktober 2018. Fra sommeren 2019 har det vært full drift på anlegget.

SalmoBreed Salten er dimensjonert til å produsere 150 millioner rognkorn pr år. Med 8000 m3 karkapasitet fordelt på flere haller med lys- og temperaturstyring, kan rogn leveres gjennom hele året. Her produserer vi rogn fra stamfisk som går både hele og store deler av sin levetid i kar på land. Dette gir oss god kontroll over alle helse- og miljøparametere og bidrar til at vi kan levere rogn hele året. Kundene er settefiskprodusenter og integrerte oppdrettsbedrifter langs hele norskekysten. Anlegget er spesielt godt egnet til å produsere rogn til RAS-anlegg og storsmoltproduksjon, med bakgrunn i leveringssikkerheten, sesonguavhengighet og den høye standarden av biosikkerhet.

SalmoBreed Salten sin største eier, Benchmark Genetics Norway AS, er et ledende avlsselskap som leverer rogn av atlantisk laks til det norske og internasjonale markedet. Et omfattende avlsprogram sikrer rogn av høy kvalitet og ytelse på en lang rekke utvalgte egenskaper som er viktige for oppdrettsnæringen. Benchmark Genetics Norway AS er 100% eiet av Benchmark PLC, et børsnotert britisk konsern. Nå lyser vi ut stillingen som Daglig leder i SalmoBreed Salten, som følge av at vår nåværende leder har takket ja til nye utfordringer.

Daglig leder SalmoBreed Salten

Daglig leder for SalmoBreed Salten AS er ansvarlig for den overordnede styringen av selskapet, herunder personell, biologiske eiendeler, og produksjon. Stillingen har også ansvar for bygninger, vedlikeholdsprogram, rapportering og budsjetter. Vedkommende må også sikre at selskapet til enhver tid innehar nødvendige lisenser tilknyttet produksjonsprosessen og at driften er i tråd med standardene definert av Benchmark Genetics.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Daglig ledelse og drift av selskapet
 • Ansvarlig for kontinuerlig forbedring av bedriften
 • Bygge selskapets organisasjonskultur og omdømme i samarbeid med Benchmark Genetics
 • Overordnet ansvar for stamfisk, smolt og rognproduksjon i det landbaserte anlegget i Sørfold
 • Oppsyn med stamfiskproduksjonen i sjø i vår egen lisens og hos våre samarbeidspartnere
 • Ansvarlig for at dyrevelferd og etiske retningslinjer blir strengt overholdt, i tråd med Benchmark Genetics sine høye standarder
 • Ansvarlig for at driften til enhver tid skjer i samsvar med selskapets kvalitetssystemer og de eksterne kvalitetsstandarder vi har forpliktet oss til
 • Produksjons- og leveranseplanlegging av rogn i samarbeid med Benchmark Genetics Norway sin salgsavdeling
 • Forvalte selskapets produksjonsbudsjett i samarbeid med Benchmark Genetics sin Produksjonsdirektør
 • Utvikle selskapet gjennom investeringer i nye prosjekter og forbedring av eksisterende anlegg
 • Ansvarlig for implementering, styring og rapportering av HMS retningslinjer
 • Ansvarlig for kommunikasjon og kontakt med lokale og offentlige myndigheter tilknyttet driften av selskapet og tilhørende lisenser
For å lykkes i stillingen bør du ha flere års erfaring fra tilsvarende lederstillinger innen akvakulturproduksjon. Vi vil likevel ikke utelukke kandidater med bakgrunn fra annen type produksjonsvirksomhet. Du har erfaring med budsjettstyring inkludert kostnadskontroll og prognoser, og har god økonomisk forståelse. Som daglig leder evner du å håndheve og opprettholde høye standarder, selv under press. Du kan vise til gode resultater fra tidligere stillinger. Du har fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå, men lang og relevant erfaring kan gjøre opp for manglende utdannelse. Det er en forutsetning at du behersker norsk flytende skriftlig og muntlig, i tillegg til at du har gode engelskkunnskaper. Noe reiseaktivitet må påregnes i stillingen.

Av personlige egenskaper er det viktig at:

Du er en erfaren personalleder som gir teamet en klar forståelse av mål og retning. Dette gjør du gjennom å inspirere til innsats, koordinere planer og aktiviteter og bidra til at organisasjonen holder fokus på målene. Det er viktig at du handler på eget initiativ, får ting til å skje, og aksepterer ansvar for resultater. Som Daglig leder etterlever du organisasjonens regler og prosedyrer, og du forfølger planer med engasjement og utholdenhet. Slik oppnår du kvalitetsmessig gode resultater. Du er opptatt av å drive bedriften etter høy etisk standard, er metodisk og systematisk i din tilnærming. Du planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Videre forstår du raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. Sist, men ikke minst, du samarbeider godt med andre, både internt og eksternt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tilbyr en spennende mulighet til å bidra i å forme fremtidens oppdrettsnæring gjennom driften av verdens mest avanserte stamfisk- og rognanlegg
 • Vi har sunn og god drift, og er første leddet i verdikjeden til en meget lønnsom næring
 • Vi er til sammen 60 ansatte tilknyttet Benchmark Genetics i Norge, hvorav 25 er ansatt i SalmoBreed Salten AS
 • Vi er et solid kompetansemiljø innenfor produksjon, fiskehelse, genetikk og FOU, som vil dele sin kunnskap og erfaringer og bistå deg i å lykkes i jobben
 • Vi er en arbeidsplass med høyt tempo og korte beslutningslinjer
 • Vi er et selskap i vekst hvor det er muligheter for både personlig og karrieremessig utvikling
 • Vi er en del av et internasjonalt konsern med over 1000 medarbeidere i 27 land
 • Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten
Daglig leder SalmoBreed Salten