Regiondirektør Troms

Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et havbruksselskap med to forretningsområder innen oppdrett og salg- og marked. NRS er notert på Oslo Børs og har 43 matfiskkonsesjoner, hvor oppdrettsaktiviteten er i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim. Konsernet er nylig tildelt visnings- og utviklingskonsesjoner som skal realiseres. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden – fra smolt, matfiskproduksjon, slakterivirksomhet og salgs- og markedsarbeid. Region Troms har per i dag 35 ansatte og i regionen inngår 10 konsesjoner samt at offshoreanlegget vårt, Arctic Offshore Farming, planlegges i regionen. Vi har produksjon i kommunene Lenvik, Tromsø og Karlsøy.

Norway Royal Salmon er i sterk vekst og har store ambisjoner for fremtiden. Vi søker nå en Regionsdirektør som skal bidra til å videreutvikle regionen og skape gode prestasjoner.

Regiondirektør Troms

 

Som Regiondirektør får du en sentral rolle med stor innflytelse og påvirkningskraft for å videreutvikle selskapets oppdrettsaktivitet i Troms. Du viser stort engasjement og interesse for produksjon av laks, kan vise til gode lederegenskaper og erfaring fra lakseoppdrett. Du brenner for sjømatnæringen og ønsker å være med på den rivende utviklingen NRS befinner seg i. Regiondirektør Troms rapporterer til Konserndirektør Havbruk og inngår i et sterkt team av dyktige og erfarne kollegaer.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og sentrale oppgaver for Regiondirektøren vil være:

 • Lede og utvikle en organisasjon som leverer stabile gode resultater
 • Personalutvikling og rekruttering
 • HMS og kvalitetsarbeid
 • Budsjett og kostnadsoppfølging
 • Overordnet kommunikasjon med lokale og sentrale myndigheter
 • Sikre nye produksjonsområdet for god sonedrift og videre vekst
 • Følge opp og sikre riktig bruk av rapporteringssystemer

For å lykkes i stillingen mener vi du bør ha ledererfaring fra lakseoppdrett og kan vise til resultater. Vi ønsker gjerne at du har høyere utdannelse innenfor akvakultur, men relevant erfaring kan kompensere for dette.

I stillingen som Regiondirektør Troms får du ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Videre setter du søkelys på bunnlinjen, identifiserer mulig risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du har en tydelig og involverende leder stil og gir teamet en klar opplevelse av retning og holder dem fokusert på målene. Du har en kommunikasjonsform som skaper engasjement og effektivt samarbeid både internt og eksternt, og løser utfordringer raskt og effektivt.

Du er strukturert og analytisk, og foretar sunne og rasjonelle vurderinger. Som Regiondirektør Troms forventes det at du evner å planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du har god kunnskap innen lakseoppdrett, kommer med nye ideer og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Det må påregnes reiseaktivitet i stillingen. 

Til den rette kandidaten kan vi tilby:

 • En spennende jobb i et sterkt fagmiljø og et godt arbeidsmiljø i et konsern i vekst
 • God støtte og ressurser fra selskap og ledelse
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår, forsikringer og pensjonsavtale
 • Bonus- og opsjonsordning
 • Arbeidssted Finnsnes eller Tromsø

Regiondirektør Troms