Sales Assistant Northern Europe

Seaborn er en av de største eksportørene av norsk laks og ørret. Vi selger laks og ørret til 56 land, tilsvarende en salgsverdi på 4,5 milliarder norske kroner årlig. Vi er 34 ansatte ved hovedkontoret i Bergen og 2 ansatte ved vårt datterselskap i Sverige. I tillegg er vi representert i USA. Våre eiere produserer laks og ørret i Hardanger, Sogn og Fjordane, og Nord-Norge. Eierne representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, klekkeri, yngel og smolt til matfisk. Hele verden er vårt marked og sterke relasjoner mellom våre oppdrettere og markedene er avgjørende for vår suksess. Vi er en dynamisk og effektiv organisasjon som bygger sterke bånd mellom produsentene og kundene.

Seaborn er oppdretternes eget salgsselskap. Verdiene våre er "Dedication, Integrity and Dynamics" og beskriver vår målsetting om at vi skal være best på det vi gjør, kontinuerlig bygge tillit og skape dynamikk som fører til nye fremgangsmåter og innovasjon. Vi er bindeleddet mellom oppdretterne, produksjonen i Norge og de globale markedene for laks og ørret. Vi er i vekst og søker etter:

Sales Assistant Northern Europe

 

I stillingen vil du bli en del av vårt salgsteam rettet mot Nord Europa og jobbe sammen med fremoverlente og erfarne medarbeidere. Du vil ha ansvar for å følge opp og effektuere ordrer fra våre kunder i samarbeid med våre selgere.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Utarbeide dokumentasjon i henhold til krav fra selskapet, kunder og myndigheter.
  • Registrere, plukke og fakturere ordre.
  • Følge opp pakking av ordrer i prognosesystem.
  • Besørge dokumentasjon til ordrer: fersk og frys.
  • Oppfølging, booking og kostnadskontroll av transport til varer er levert hos kunde. 
  • Registrere reklamasjoner i vårt system.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har fullført relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå og/ eller har erfaring fra lignende type stillinger. Erfaring med Maritech eller lignende programvare vil være en fordel. Du er fleksibel og villig til å stå på i krevende perioder, noe overtid må påregnes i stillingen. Det er en forutsetning at du behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, i tillegg til engelsk, og at du finner det meningsfullt å jobbe med sjømat.

Du handler på eget initiativ, får ting til å skje, og aksepterer ansvar for resultater. Du har evnen til å påvirke andre og du får gjennomslag for ideer og planer. Presentasjoner er noe du trives med og du kommuniserer på en klar og presis måte. Nettverket ditt er relativt bredt og du er i stand til å bruke det til å nå mål. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover og gjør klare prioriteringer. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Samarbeid er viktig for deg, du deler kunnskap og informasjon og støtter andre i å nå selskapets mål. Du er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter, og du liker å produsere nye ideer og finne gode løsninger.

Hva kan du forvente av oss?

  • Vi er 36 dedikerte medarbeidere som brenner for å tilby sunne kvalitetsprodukter til en verden som etterspør mer enn Seaborn kan levere.
  • En arbeidsplass med høyt tempo og korte beslutningslinjer.
  • Ett selskap hvor det kontinuerlig er mulighet for utvikling og nye karrieremuligheter.
  • Eiere som har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer.

For den rette kandidaten vil vi kunne tilby konkurransedyktige betingelser.

 

Sales Assistant Northern Europe