Administrerende direktør

En sentral aktør innen Norsk havbruk søker Administrerende Direktør for snarlig tiltredelse

Nåværende leder ønsker å trappe ned og vi ser nå etter en egnet etterfølger.

Selskapet har oppdrettsvirksomhet og konsesjon i Midt-Norge som drives frem av et svært kompetent lederteam. Eierselskapet har gjennom flere tiår opparbeidet en global posisjon innen sjømatnæringen, har en sterk finansiell posisjon, global tilstedeværelse, strategiske allianser og samarbeid med mange av verdens ledende sjømatinnkjøpere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Administrerende Direktør har ansvar for å lede og videreutvikle organisasjonen, levere enestående resultater og sikre optimal driftsutnyttelse i hele virksomheten inkludert arbeidet ute på lokasjonene i sjø. Administrerende Direktør rapporterer til styreleder. Følgende er noen av mange viktige arbeidsoppgaver:
 • bygge kultur, inspirere og skape godt arbeidsmiljø
 • sikre høy fiskevelferd og sikker drift
 • økonomi og målstyring
 • strategi og forretningsutvikling
 • etablere og videreutvikle strategiske relasjoner
 • delta i offentlige revisjoner
 • forhandlinger med samarbeidspartnere og leverandører
 • følge opp HMS, sikkerhet og beredskapsplaner
 • rekruttering og medarbeiderutvikling
 • delta i kommersielle operasjoner
 • kommunikasjon og markedsføring
 • dokumentasjon og rapportering
Vi legger til grunn at vår nye administrerende direktør i tillegg til å fokusere på langsiktige mål og strategier, har en operativ og handlekraftig arbeidsstil. Selskapet vektlegger en flat organisasjonsform hvor alle medarbeidere er en nøkkelspiller. Det må i perioder påregnes stor arbeidsmengde og utstrakt reisevirksomhet både i Norge og utlandet.

Foretrukket bakgrunn:

For å lykkes i stillingen mener vi du bør ha ledererfaring fra sjømatnæringen, gjerne innen oppdrett og kan vise til gode resultater. Relevant utdannelse og erfaring innen ledelse, økonomi og/eller akvakultur er ønskelig. I tillegg vil følgende bli vurdert positivt:
 • ledererfaring fra oppdrett/havbruk
 • deltatt i FOU og innovasjonsarbeid
 • medarbeiderutvikling og ledelse av dyktige fagledere/områdeledere
 • deltatt i prosesser innen HMS og arbeidsmiljø
 • kjennskap til fiskevelferd, fiskehelsebiologi, revisjon og sertifiseringsprosesser
 • kunnskap knyttet til fiskefôr og optimalisering innen ernæring
 • erfaring fra innkjøp av produkter og tjenester innen havbruk
 • kunnskap om slakting og bearbeidingsprosesser
 • etablert kontaktnett blant leverandører
For denne stillingen er det et absolutt krav å mestre et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å få folk med seg er essensielt for å lykkes.

Følgende kan beskrive rett person:

Den rette kandidaten handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Har evnen til å overbevise og overtale andre, og får med dette gjennomslag for ideer og planer. Som person oppleves den rette kandidaten som inspirerende. Holder teamet fokusert på målene ved å koordinere og gi en klar opplevelse av retning.

Videre er den rette kandidaten metodisk og systematisk i sin tilnærming, dette ved å planlegge fremover og foreta klare prioriteringer. Har faglig ekspertise innen eget felt og fokuserer på kontinuerlig faglig utvikling. Oppleves også som teamorientert og støttende. Bidrar til teamet ved å dele informasjon, kunnskap og erfaringer.

Vår oppdragsgiver tilbyr følgende:
 • 100% fast stilling som Administrerende Direktør
 • god fastlønn etter avtale
 • pensjonsavtaler
 • bonus og opsjonsavtaler
 • nøkkelposisjon i et internasjonalt konsern
 • et kompetent styre og sterke eiere med lang erfaring i sjømatnæringen
 • kompetente kolleger og attraktive lokaliteter
 • en utfordrende hverdag med stor påvirkningskraft
Om rekrutteringsprosessen:

Virksomheten har gitt Seafood People eksklusiv avtale å forestå rekrutteringsprosessen. Alle henvendelser rettes til oss. Selskapets identitet og nærmere informasjon vil bli opplyst på forespørsel og etter fortløpende vurdering. Vi ønsker kun henvendelser fra seriøse kandidater med reelt ønske om å søke stillingen. Det kan bli satt krav til konfidensialitet i samband med deler av den informasjon som blir gitt.

Vår oppdragsgiver er åpen for en hurtig ansettelsesprosess uten at dette er et absolutt krav. Søknader behandles løpende og opplysninger om prosessen gis kun ved direkte og personlig henvendelse.
Administrerende direktør